Według Licznika Elektromobilności na koniec maja 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 11 658 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Do dalszego wzrostu rynku przyczynią się programy dofinansowania zakupu aut elektrycznych oraz ładowarek.

Według Licznika Elektromobilności na koniec maja 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 11 658 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Do dalszego wzrostu rynku przyczynią się programy dofinansowania zakupu aut elektrycznych oraz ładowarek.

Liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych.

Pod koniec maja 2020 r. po polskich drogach jeździło 11 658 elektrycznych samochodów osobowych:

    6551 szt. samochodów typu BEH, czyli w pełni elektrycznych (BEH, ang. battery electric vehicles);
    5107 szt. samochodów typu PHEV, czyli hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles).

Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych na koniec maja 2020 r. zwiększył się do 593 szt., natomiast autobusów elektrycznych do 260 szt. Rośnie także flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec maja osiągnęła liczbę 6964 szt.

Liczba ładowarek do aut elektrycznych.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Pod koniec maja 2020 r. w Polsce funkcjonowały 1173 stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2208 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym DC, natomiast 67% – wolne ładowarki prądu przemiennego AC o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W maju zainstalowano 42 nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Gdzie przybywa ładowarek?

Coraz większy popyt na ładowarki obserwuje się w branży hotelowej i restauracyjnej, a także wśród deweloperów i zarządców nieruchomości biurowych, czyli wszędzie tam, gdzie przedsiębiorcy chcą wyjść naprzeciw potrzebom klientów – kierowców samochodów elektrycznych.

Dofinansowanie pojazdów elektrycznych.

NFOSiGW prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w trzech nowych programach dotyczących elektromobilności („Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber”). Ich łączny budżet to blisko 150 mln zł. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca br. Dofinansowanie można uzyskać nie tylko na samochód elektryczny, lecz także na ładowarkę.

Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego do celów prywatnych „Zielony samochód”

Celem programu wsparcie zakupu pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych.

Osoby fizyczne mają szansę na dotacje do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 maja 2020 r. Cena nabycia pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł. Budżet nowego programu pozwoli na dofinansowanie zakupu 2 tys. elektrycznych aut.

Budżet programu "Zielony samochód" wynosi 37,5 mln zł.

Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego „eVAN”

Obejmuje 70 mln zł, które trafią do kieszeni przedsiębiorców zdecydowanych na zakup elektrycznych samochodów dostawczych (kategoria N1).

W sumie będzie można dofinansować 1 tys. takich inwestycji.

Przewidziano dotacje do 30% kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. zł) na zakup/leasing pojazdów elektrycznych oraz do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW – kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 stycznia 2020 r.

Taksówka dobra dla klimatu „Koliber” (pilotaż)

Na program "Koliber" zarezerwowano 40 mln zł wsparcia na zakup/leasing 1 tys. elektrycznych taksówek (kategoria M1) oraz 1 tys. ładowarek domowych typu wall box.

Pilotaż skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 20% kosztów kwalifikowanych (max. 25 tys. zł, przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tys. zł) lub pożyczkę. Okres kwalifikowalności kosztów liczy się od 1 stycznia 2020 r.

Elektromobilność rozwija się w Polsce dynamicznie, a rok 2020 może być przełomowy, ponieważ ruszyły dopłaty do zakupu elektryków.

Licznik Elektromobilności uruchomiły: Polskie Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Źródło: rynekelektryczny.pl
https://www.rynekelektryczny.pl/infrastruktura-ladowania-pojazdow-elektrycznych/